Trang Googmorning Việt Nam của Hàn Quốc giới thiệu Công ty Nước Ép Phúc Hà

https://www.goodmorningvietnam.co.kr/news/article.html?no=38802

Công Ty TNHH Nước Ép Phúc Hà
Nước cốt Thanh Long đỏ lên men PROSPEROUS
Địa chỉ : Hải Ninh, Bắc Bình, Bình Thuận
Điện thoại: 0916491537 (Ms. Hà)