Tham quan quy trình sản xuất Nước ép Thanh Long


Công Ty TNHH Nước Ép Phúc Hà
Nước cốt Thanh Long đỏ lên men PROSPEROUS
Địa chỉ : Hải Ninh, Bắc Bình, Bình Thuận
Điện thoại: 
0916491537 (Ms. Hà)