Hoa hậu Vân Anh thưởng thức Nước ép Phúc Hà trong Chương trình từ thiện...


Công Ty TNHH Nước Ép Phúc Hà
Nước cốt Thanh Long đỏ lên men PROSPEROUS
Địa chỉ : Hải Ninh, Bắc Bình, Bình Thuận
Điện thoại: 0916491537 (Ms. Hà)