Danh sách vài sản phẩm | Some products in List

Nước ép lên men Prosperous | Fermented Juice Prosperous

Dung tích | Volume 500ml

$ ---
Nước ép lên men Prosperous |Fermented Juice Prosperous

Dung tích | Volume 750ml

Dung tích | Volume 100ml

Nước uống tăng lực |Energy Drink
$ ---
$ ---
Dầu hạt Thanh Long nảy mầm |Dragon Fruits seeds (germinated)
$ ---

Theo yêu cầu | Upon request

Hạt Thanh Long chưa nảy mầm | Dragon Fruit Seeds (Ungerminated)

Dung tích | Volume 100ml

$ ---
Viên năng lượng | Energy Bar (Pills)

Trọng lượng | Weight 45 gr

$ ---
Hạt Thanh Long nảy mầm | Dragon Fruit Seeds (Germinated)

Theo yêu cầu | Upon request

$ ---
Có ý tưởng mới, muốn thảo luận hợp tác cùng chúng tôi? Have an idea and want to discuss for collaboration?

Theo yêu cầu | Upon request

$ ---
Thanh Long Đỏ Tươi |Fresh Dragon Fruit (Red)

Theo yêu cầu | Upon request

Thanh Long Trắng Tươi |Fresh Dragon Fruit (White)
$ ---
Bột Hạt Thanh Long |Powder of Dragon Fruit Seeds

Theo yêu cầu | Upon request

$ ---
Nước Thanh Long Cô Đặc |Concentrated Dragon Fruit Juice

Theo yêu cầu | Upon request

$ ---